HOME ทำนายดวง

ราหูอมจันทร์ สวดพระราหู ในคืนวันวิสาขบูชา

ราหูอมจันทร์

ราหูอมจันทร์ หรือปรากฏการณ์จันทรุปราคานั่นเอง ซึ่งเกิดจากดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน มีโลกอยู่กลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์

.

และเป็นจังหวะที่ดวงจันทร์โคจรผ่านเข้าไปในเงาของโลก ทำให้ผู้สังเกตบนโลกฝั่งกลางคืน ในพื้นที่กว่าครึ่งโลกสามารถมองเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งหายไปในเงามืดแล้วโผล่กลับออกมาอีกครั้ง

.

โดยจะเกิดขึ้นเฉพาะในคืนวันเพ็ญ 15 ค่ำ หรือคืนวันดวงจันทร์เต็มดวงเท่านั้น โดยตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง บางปีอาจมีได้มากถึง 5 ครั้ง

.

ลักษณะของดวงจันทร์เมื่อเกิดราหูอมจันทร์ หรือจันทรุปราคาเต็มดวง

.

อยากตามเทรนด์ดี คลิก snapdi.co

.

เมื่อเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง หรือราหูอมจันทร์แล้ว ดวงจันทร์ไม่ได้หายไปจนมืดทั้งดวง แต่จะเห็นเป็นสีแดงอิฐ เนื่องจากมีการหักเหของแสงอาทิตย์เมื่อส่องผ่านชั้นบรรยากาศของโลก สีของดวงจันทร์เมื่อเกิดจันทรุปราคาแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน แบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ ดังนี้

.

  • เริ่มที่ระดับ 0 ดวงจันทร์มืดจนแทบมองไม่เห็น
  • ระดับ 1 ดวงจันทร์มืด เห็นเป็นสีเทาหรือสีน้ำตาลแต่มองไม่เห็นรายละเอียด ลักษณะพื้นผิวของดวงจันทร์
  • มาต่อที่ระดับ 2 ดวงจันทร์มีสีแดงเข้มบริเวณด้านในของเงามืด และมีสีเหลืองสว่างบริเวณด้านนอกของเงามืด
  • ระดับ 3 ดวงจันทร์มีสีแดงอิฐและมีสีเหลืองสว่างบริเวณขอบของเงามืด
  • สุดท้ายระดับ 4 ดวงจันทร์สว่างสีทองแดงหรือสีส้ม ด้านขอบของเงาสว่างมาก

.

ความเชื่อโหราศาสตร์กับราหูอมจันทร์

.

พระราหู เป็นอสูรและเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่งตามคติของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ

.

กำเนิด

.

การกำเนิดของพระราหูมี ๔ ตำนานคือ

.

๑. ในฤคเวท

พระราหู เป็นทานพนามว่า สวรรภานุ เกิดรู้สึกอิจฉาพระอาทิตย์ จึงจับพระอาทิตย์กลืนไว้ ลักษณะคล้ายราหูอมจันทร์ทั้งดวง พระอินทร์จึงใช้จักรตัดหัวสวรรภานุและปลดปล่อยพระอาทิตย์ออกมา

.

๒. ในพุทธศาสนา

พระราหู มีนามว่า พระอสุรินทราหู เป็นอุปราชคู่กับท้าวพรหมทัตตาสูร อยู่เมืองอสูรทางทิศเหนือ เป็นเทวดาตระกูลเนวาสิก ที่มีท้าวเวปจิตติเป็นใหญ่ ต่อมาท้าวสักกะได้ยึดอำนาจและขับไล่พวกเทวดาตระกูลเนวาสิก ลงมาจากเขาพระสุเมรุในขณะที่กำลังเมาสุรา ทำให้พวกเทวดาเหล่านี้ประกาศตนใหม่ว่าเป็นพวกอสุรา หรือ อสูร และสร้างเมืองอสูรขึ้นในหุบเขาตรีกูฏ ใต้เขาพระสุเมรุ นอกจากและยังเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอีกด้วย

.

๓. ในคติไทย

พระศิวะสร้างพระราหูขึ้นมาจากการที่ทรงนำหัวผีโขมด ๑๒ หัว บดป่นเป็นผง ห่อผ้าสีทอง (บางตำราก็ว่า ห่อผ้าสีทองสัมฤทธิ์) แล้วประพรมด้วยน้ำอมฤต เสกได้เป็นพระราหู มีสีวรกายสีนิลออกไปทางทองสัมฤทธิ์ มีวิมานสีนิลอยู่ในอากาศ ประจำอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ทิศพายัพ) และแสดงถึงอักษรวรรค ย (ย ร ล ว) เรียกว่า คชนาม

.

๔. ในคติฮินดู

พระราหูเป็นโอรสของท้าววิประจิตติ ราชาแห่งเหล่าทานพ และนางสิงหิกา น้องสาวของราชาแทตย์หิรัณยกศิปุ เมื่อเกิดมามีกายเป็นอสูรและมีหางเป็นนาค

.

ตามนิทานพื้นบ้าน ในอดีตชาติ พระราหูได้เกิดมาเป็นน้องร่วมท้องเดียวกันกับเทวดานพเคราะห์อีกสององค์ คือ พระอาทิตย์และพระจันทร์ โดยพระราหูเกิดเป็นน้องสุดท้อง ครั้งหนึ่ง พระราหูได้ร่วมทำบุญถวายพระที่มารับบิณฑบาตร่วมกับพี่ทั้งสองคน พระอาทิตย์ตักบาตรในครั้งนั้นด้วยภาชนะทอง พระจันทร์ตักบาตรด้วยภาชนะเงิน ส่วนพระราหูตักบาตรด้วยภาชนะที่ทำมาจากกะลามะพร้าว เมื่อทั้ง ๓ พี่น้องได้มาเกิดเป็นเทวดานพเคราะห์ พระอาทิตย์จึงมีรัศมีและวรรณะเปล่งปลั่งดุจทองคำ พระจันทร์มีรัศมีและวรรณะเป็นสีขาวสว่างดุจเงิน และพระราหูมีรัศมีและวรรณะเป็นสีนิลออกไปทางทองสัมฤทธิ์ (แต่ในบางตำราก็ว่ากายของพระราหูนั้นมีสีดำบ้าง สีเขียวบ้าง สีทองบ้าง แตกต่างกันไป)

.

พระราหูเป็นเทวดานพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ ให้ผลในทางลุ่มหลงมัวเมา ฝักใฝ่ในทางด้านมืด พระราหูเป็นมิตรกับพระเสาร์และเป็นศัตรูกับพระพุธอันมีเหตุตามนิทานชาติเวร เล่าว่า พระราหูเกิดเป็นคฤหบดี พระเสาร์เกิดเป็นพ่อค้า พระจันทร์เกิดเป็นคนจนผู้ยากไร้ พระพุธเกิดเป็นสุนัขในบ้านคฤหบดี คนจนได้ไปยืมเงินของคฤหบดี แต่ไม่มีเงินใช้หนี้จึงต้องหนีไป วันหนึ่งพ่อค้าผู้เป็นเพื่อนของคฤหบดี ได้มาพบคนจนเข้าจึงนำเรื่องไปแจ้งกับคฤหบดี สุนัขที่เฝ้าบ้านได้ฟังแล้วเกิดสงสารคนจนจึงเข้าขบกัดคฤหบดีจนไม่สามารถไปตามจับคนจนได้ ตั้งแต่นั้น พระราหูจึงเป็นมิตรกับพระเสาร์ ส่วนพระพุธเป็นศัตรูกับพระราหู และพระพุธเป็นมิตรกับพระจันทร์ จากตำนานนี้ผู้ใดที่เกิดวันพุธกลางคืนแล้วพระเสาร์โคจรเข้าสู่ดวงชะตา จะมีมิตรสหายเกื้อหนุน ได้ลาภยศทรัพย์สินเงินทอง ได้ยศศักดิ์แลเชื่อเสียง หากพระพุธโคจรเข้าสู่ดวงชะตา จะถูกลอบทำร้าย มีเหตุให้เสียทรัพย์

.

ในรามเกียรติ์ ราหูมีศักดิ์เป็นพระอัยกาของทศกัณฐ์ กุมภกรรณ พิเภก นางสำมนักขา ฯลฯ เพราะเป็นพระบิดาของนางรัชฎา พระราชมารดาของท้าวทศกัณฐ์ และยังเป็นพระปัยกาของอินทรชิต นางสีดา นางเบญกาย นางสุพรรณมัจฉา ฯลฯ

.

2 ราศีที่ต้องระวังเกี่ยวกับราหูอมจันทร์

.

ในคืนวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา และจันทรุปราคาเต็มดวง หรือราหูอมจันทร์ โดยราศีพฤษภ และราศีพิจิก ระวังการใช้ชีวิต ควรมีสติอาจส่งผลให้มีปัญหาสุขภาพ อุบัติเหตุ และอารมณ์แปรปรวนจนสร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและคนรอบข้างได้

.

ทำบุญ-ไหว้พระ-สวดมนต์วันวิสาขบูชาที่มี

.

ตอนเช้า สวดมนต์ไหว้พระในวันที่ราหูอมจันทร์ปรากฎ ระลึกถึงคุณพระผู้มีพระภาคเจ้า ในวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน โดยสวดมนต์ด้วยบทสวดสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า บทบูชาพระรัตนตรัย บารมี 30 ทัศ และสวดบทรัตนสูตร

.

ตอนเย็น ช่วงเกิดปรากฎการณ์จันทรุปราคา ให้สวดคาถา 3 บท นั่นคือ บทสวดมนต์บูชาพระราหู บทสวดบทสุริยะบัพพา จันทบัพพา

.

คาถาบทสวดพระราหู

.

โดยสวดคาถาราหูอมจันทร์ในคืนวันวิสาขบูชา ควรเริ่มเวลาประมาณ 15.47น -20.49 น. เริ่มทำดังนี้

ตั้ง นะโมฯ (3 จบ)

บทสวดบูชาพระราหู

“กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิสังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติกินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ”

.

บทสวดคาถาสุริยะบัพพา

“กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ

โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ

โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ”

.

บทสวดคาถาจันทบัพพา

“ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง

มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ

กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ”

.

ขอให้มีสติในการใช้ชีวิต รู้ตื่นทุกครั้งที่จะทำสิ่งใด พร้อมทั้งร่วมชมปรากฎการณ์ราหูอมจันทร์บนท้องฟ้า ความงดงามที่จะประทับใจไม่รู้ลืม

.

และอย่าลืมติดตาม Horosocial.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *