บทสวดมนต์ ประจำวัน

บทสวดมนต์ ประจำวัน

บทสวดมนต์ ประจำวัน ถือเป็นบทสวดมนต์ที่เราต่างคุ้นเคยกันตั้งแต่เด็กจนโต เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย นั่นคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ให้เราได้มีสมาธิ มีสติในการใช้ชีวิต หากปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสม ย่อมเสริมความมงคลให้ชีวิตได้มีจิตใจที่สงบ ทำอะไรก็มีสติอย่างรอบคอบ . โดยจะมี 5 บทสวดมนต์ ทั้งบูชาพระรัตนตรัย บทกราบพระรัตนตรัย บทขอขมาพระรัตนตรัย นมัสการพระรัตนตรัย และไตรสรณคมน์ มาเริ่มกันเลยดีกว่า . บทสวดมนต์…