ไหว้พระ 2567

บทสวดมนต์ ประจำวัน บทสวดมนต์ให้ชีวิตรุ่งเรือง

บทสวดมนต์ ประจำวัน บทสวดมนต์ให้ชีวิตรุ่งเรือง ถือเป็นบทสวดมนต์ที่เราต่างคุ้นเคยกันตั้งแต่เด็กจนโต เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย นั่นคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ให้เราได้มีสมาธิ มีสติในการใช้ชีวิต หากปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอ ย่อมเสริมความมงคลให้ชีวิตได้มีจิตใจที่สงบ ทำอะไรก็มีสติอย่างรอบคอบ . บทสวดมนต์ ประจำวัน . โดยจะมี 5 บทสวดมนต์ประจำวันสั้น ๆ ทั้งบูชาพระรัตนตรัย บทกราบพระรัตนตรัย บทขอขมาพระรัตนตรัย…